محورهای مسابقه

نانوتکنولوژی و روش‌های نوین فناوری در صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و دارویی

 • بررسی اثرات روش‌های نوین
 • نانو مواد و بسته‌بندی نانو
 • ایمنی و استاندارد در حوزه نانو

بسته‌بندی در صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و دارویی

 • طراحی‌های نوین و خلاق
 • استفاده از ترکیبات نوین در بسته‌بندی فعال و هوشمند

محصولات فراسودمند

 • فرمولاسیون و معرفی فراورده‌های جدید
 • غذا داروها
 • استفاده از گیاهان دارویی
 • صنعتی کردن محصولات بومی و سنتی
 • فرمولاسیون فراورده‌های مورد استفاده گروه‌های خاص

ایمنی در صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و دارویی

 • محصولات تراریخته
 • کاهش ترکیبات ناخواسته
 • معرفی نگهدارنده‌های طبیعی
 • کاربرد و معرفی اثرات گیاهان بومی