هزینه ثبت نام و جوایز مسابقه

هزینه ثبت نام

1- شرکت در مسابقه به دو صورت فردی و تیمی امکان پذیر است. هزینه شرکت در مسابقه صد و بیست هزار تومان است که پس از مرحله پذیرش اولیه پرداخت خواهد شد.

2- اعضای باشگاه پژوهشگران جوان واحد صفادشت از 50 درصد و اعضای باشگاه پژوهشگران سایر واحدها از 25 درصد تخفیف برخوردار هستند.

3- هر فرد یا تیم می‌تواند حداکثر دو ایده را بارگذاری کند. تعداد اعضای هر تیم حداکثر 3 نفر می‌تواند باشد و برای شرکت کنندگان تیمی امتیاز ویژه‌ای لحاظ می‌شود.

 

جوایز مسابقه

به ایده‌های برتر هر رویکرد جوایز نقدی نفیسی اهدا می‌شود.

  • رتبه اول هر یک از رویکردها مبلغ دو میلیون تومان
  • رتبه دوم هر یک از رویکردها مبلغ یک و نیم میلیون تومان
  • رتبه سوم هر یک از رویکردها مبلغ یک میلیون تومان

همچنین ایده‌های منتخب داوران از حمایت حامیان مسابقه برخوردار شده و به مراکز رشد معرفی خواهند شد.