هزینه ثبت نام و جوایز مسابقه

هزینه ثبت نام

1- شرکت در مسابقه به دو صورت فردی و تیمی امکان پذیر است. هزینه شرکت در مسابقه دویست هزار تومان است. این مبلغ برای اعضای باشگاه پژوهشگران جوان توسط باشگاه مربوطه از محل بودجه شرکت در مسابقات پرداخت می‌شود، بنابراین با باشگاهی که در آن عضو هستید هماهنگ کنید.

2- هر فرد یا تیم می‌تواند حداکثر دو ایده را با هزینه فوق بارگذاری کند. تعداد اعضای هر تیم حداکثر 3 نفر می‌تواند باشد و برای شرکت کنندگان تیمی امتیاز ویژه‌ای لحاظ می‌شود.

3- متقاضیان شرکت در مسابقه که عضو باشگاه پژوهشگران جوان نیستند براساس نوع سازمان یا دانشگاه خود می‌توانند از کوپن تخفیف برخوردار شوند، در این خصوص با ایمیل دبیرخانه به آدرس safadashtbpj@gmail.com مکاتبه نمایند.

  • میزان تخفیف دانشجویان غیر عضو باشگاه پژوهشگران جوان: 50 درصد
  • میزان تخفیف متقاضیان غیر دانشجو: 25 درصد

جوایز مسابقه

به ایده‌های برتر هر رویکرد جوایز نقدی نفیسی اهدا می‌شود.

  • رتبه اول هر یک از رویکردها مبلغ دو میلیون تومان
  • رتبه دوم هر یک از رویکردها مبلغ یک و نیم میلیون تومان
  • رتبه سوم هر یک از رویکردها مبلغ یک میلیون تومان

همچنین ایده‌های منتخب داوران به مراکز رشد، پارک علم و فناوری و مراکز شتاب دهنده معرفی خواهند شد.