کمیته اجرایی مسابقه

دکتر عبدالله قاسمی‌پیربلوطی رئیس مسابقه / دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای شهرقدس، صفادشت و ملارد
دکتر سپیده بهرامی دبیر اجرایی مسابقه / دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت
دکتر مریم مصلحی‌شاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت
دکتر حشمت‌الله پارسیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت
دکتر مصطفی امام پور انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران
دکتر سجاد صداقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
دکتر کسری بهزاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
دکتر زهرا خلج دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
دکتر فاطمه جلالوند دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
دکترعلیرضا فرجی دانشگاه علمی کاربردی نان سحر
دکتر حسن حریری‌زاده انجمن علوم و فناوری بسته‌بندی ایران
دکتر وحید سادات‌پور دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
دکتر محسن محسنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
دکتر حسن جودکی صنایع لبنی دامداران
مهندس علیرضا زهرایی شرکت داروسازی باریج اسانس
دکتر وحید حسن پور سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان تهران
دکتر سعید قنبری فشی خانه نخبگان بسیج استان تهران
مهندس سعید کشاورز مقدم شرکت روغن زیتون سرجیو
انجمن‌‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت، شهرقدس و ملارد