کمیته علمی مسایقه

داوران صنایع غذایی

داوران صنایع غذایی

دکتر سپیده بهرامی

دبیر علمی مسابقه/عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

دکتر مریم مصلحی‌شاد

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

دکتر مسعود هماپور

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

دکتر مهتا میرزایی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

دکتر لیدا شاهسونی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

دکتر شادی مهدی‌خانی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

دکتر محمدرضا خانی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس

مهندس پریسا زیارتی

عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

دکتر مریم سلامی

عضوهیات علمی دانشگاه تهران

دکتر فرناز دستمالچی

عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

دکتر محمد فرجی

عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

دکتر قاسم فدوی

عضو هیات علمی  پژوهشگاه استاندارد

دکتر لیلا روزبه‌نصیرایی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

دکتر علیرضا فرجی

رئیس دانشگاه علمی کاربردی نان سحر

دکتر محمد عبداللهیان‌نوقابی

عضو هیات علمی موسسه اصلاح و تهیه بذر

دکتر مصطفی امام پور

نماینده انجمن علوم و فناوری بسته‌بندی ایران

دکتر مهرداد نیک‌نامی

عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دکتر جلال حیدربیگی

عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

داوران آرایشی، بهداشتی و دارویی

داوران آرایشی، بهداشتی و دارویی

دکتر عبدالله قاسمی‌پیربلوطی

پسادکتری گیاهان دارویی و معطر/ مرکز تحقیقات گیاهان دارویی واحد شهرقدس

دکتر نجلا احمدزاده

دکتری داروسازی / مدیر رگولاتوری شرکت ماهان فارمد سلامت

دکتر زهرا موسوی

دکتری داروسازی / فارماکولوژیست

دکتر انسیه قاسمی

دکتری شیمی تجزیه / شیمی دارویی

دکتر سولماز غفاری

دکتری داروسازی / فارماسیوتیکس

دکتر نکو نصیحی

دکتری بیوشیمی

دکتر طناز زبردست

دکتری داروسازی / شیمی دارویی

دکتر بهاره کامیاب‌مقدس

دکتری مهندسی شیمی

مهندس سیاوش جعفری‌زاده

سازمان غذا و دارو

دکتر مهدی رجبی

دکتری داروسازی / داروسازی بالینی

دکتر سعید محمدی‌معتمد

دکتری داروسازی / فارماکوگنوزی

دکتر سجاد صداقت

دکتری شیمی کاربردی

دکتر الهام عسگری‌زاده

دکتری شیمی معدنی

دکتر مریم مقدس

دکتری شیمی آلی

دکتر سیمین عربی

دکتری شیمی کاربردی

دکتر فرشته نادری

دکتری شیمی فیزیک

دکتر ژینوس عسگرپناه

دکتری داروسازی / فارماکوگنوزی