فیلم‌های کوتاه رویداد سکوی پرتاب

مسابقه ملی ایده شو

کلیپ معرفی رویداد و کلیپ ایده‌های منتخب مرحله نهایی داوری

معرفی رویداد

خلاصه ایده‌های منتخب

رتبه نخست زمینه غذایی

رتبه دوم زمینه غذایی

رتبه سوم زمینه صنایع غذایی

رتبه سوم زمینه صنایع غذایی

رتبه اول زمینه بهداشتی و دارویی

رتبه دوم زمینه بهداشتی و دارویی

رتبه سوم زمینه بهداشتی و دارویی

سایر ایده‌های راه یافته به مرحله نهایی داوری

ایده نی خوراکی
ایده بسته‌بندی نوین فراورده‌های غذایی و دارویی
ایده میکروکپسول کاکوتی
ایده میکروکپسول بابونه
ایده بسته‌بندی تخم مرغ
ایده پودر آماده لیمو و عسل
ایده صمغ به در پودر ژله
ایده پوشش گوشت با بیوفیلم
ایده بسته‌بندی با فیلم خوراکی
ایده آدامس فراسودمند
ایده عصاره هلیله سیاه